วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

CLOUD

                                                                   CLOUD
I think cloud is beautiful and it can make good.

status is เป็นเมฆชั้นหนาMY Essay
In Panyarat High School .I think my school is not good not bad .I think some friends good some friend bad but it ok.I think my scores is worse .And I will do good in exam more.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น